Konaklama Kurallarımız

Odalarda kalan bütün misafirlerimiz:

 1.  “Yaşam Kurallarına” ve “Sözleşmesinde” belirtilen tüm koşullara uymakla yükümlüdür ve yurda kayıt yaptıran öğrenci tüm kuralları kabul etmiş sayılır.
 2. Odalarını paylaştıkları öğrencinin/öğrencilerin haklarına saygı göstermelidir.
 3. Pansiyon içinde veya çerçevesinde gürültü yapmamalı veya gürültü yapmasına katkıda bulunmamalı, yüksek sesle müzik çalmamalıdır.
 4. Pansiyonda koridor ve odalarda spor oyunları oynanmamalıdır.
 5. Kumar oynamamalı ve oynatmamalıdır.
 6. Genel ahlak ölçüleri dışında bir kıyafetle genel alanlarda dolaşmamalıdır.
 7. Pansiyonda hayvan sokmamalı ve beslenmemelidir.
 8. Odalarda, ve genel alanlarda sigara içmemelidir.
 9. Kurutma maksadıyla veya başka amaçla genel alanlarda ve pencere kenarlarında çamaşır bulundurulmamalıdır.
 10. Pansiyon penceresinden dışarıya hiçbir biçimde hiçbir şey atmamalıdır.
 11. Pansiyon yönetimince belirlenen yerlere izinsiz olarak yazı yazmamalı ve asmamalıdır.
 12. Pansiyon yöneticisinin veya görevlilerinin çağrılarına uymalı, çağrı yazılarını almaktan kaçınmamalıdır.
 13. Ruhsatlı bile olsa ateşli ve kesici silah, havai fişek, patlayıcı madde veya öldürücü veya yaralayıcı sınıftaki diğer tehlikeli silahları Pansiyonda bulundurmamalı veya kullanmamalıdır.
 14. Sahte yangın ihbarında bulunmamalı ve hazırlanmış güvenlik kurallarını ihlal etmemelidir.
 15. Yangın söndürme cihazları ile oynamamalı ve bunları yangın önleme amacı dışında kullanmamalıdır.
 16. Odalarda kesinlikle yemek pişirmemelidir.
 17. Pansiyon yönetimince belirlenen yerler dışındaki yerlere, izinsiz olarak girmemeli girilmesine meydan vermemelidir.
 18. Pansiyon yöneticisinin izni olmadan toplantı düzenlenmemeli veya bu tip toplantılara katılmamalıdır.
 19. Pansiyon başvuru formunda eksik, yanıltıcı ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmamalıdır.
 20. Yurdun bina ve bölümlerini izinsiz olarak amacı dışında kullanmamalı ve yönetimin hizmetlerini engellememelidir.
 21. Pansiyon yönetiminden gerekli onayı almadan, herhangi bir pansiyon eşyasının yerini değiştirmemelidir. (Genel kullanım alanlarında bulunan eşya tüm Pansiyon sakinlerinin kullanımına ayrılmıştır.)
 22. Kendi pansiyon kimlik kartlarını ve oda anahtarlarını başkalarının kullanmasına izin vermemelidir.
 23. Pansiyon kalanların esenliği açısından, pansiyon kurallarını kendi ziyaretçilerine anlatmalıdır.
 24. Pansiyon öğrencisi olsun ya da olmasın kimseyi odalarında ağırlamamalı ve özellikle yatılı olarak misafir etmemelidir.
 25. Velilerini, akrabalarını ve arkadaşlarını Pansiyon müdürlüğü tarafından belirlenen kurallar ve zaman sınırlamaları içinde ziyaretçi olarak kabul edilebilir.
 26. Pansiyon Müdürlüğü tarafından yerleştirildikleri odalarda kalmak zorundadır. Çeşitli sebeplerle oda değiştirmek isteyen öğrenciler “Oda Değiştirme İstek Formu” nu doldurarak Pansiyon Müdürlüğüne teslim ederler.
 27. Yangın ve benzeri tehlikelere yol açılmaması için, gaz ocağı, elektrik ocağı, ütü ve benzeri elektrik ve gazla çalışan araç ve gereçleri odalarında bulunduramaz ve kullanamazlar. Odalarda yalnızca, bilgisayar ve saç kurutma makinesi kullanabilir.
 28. Çamaşır yıkama, çamaşır kurutma, gibi işlemlerini Pansiyon binasındaki çamaşırhanede yaparlar.
 29. Odalarda bozulabilir ve kokabilir yiyecek bulundurmamalı banyoları, tuvaletleri ve diğer ortak mahalleri temiz bırakmakla yükümlüdür.
 30. Pansiyon şahsi kullanımları için gereken temizlik malzemelerini (banyo sabunu, tuvalet kâğıdı,deterjan vb.) kendileri temin ederler.
 31. Geceyi Pansiyon dışında geçirmeleri ancak velilerinden alınacak izin yazısı ile mümkündür.
 32. Herhangi bir nedenle kendilerinden kimlik bilgisi isteyen Pansiyon görevlilerine kimliğini açıklayıp kimlik kartlarını göstermek zorundadır.
 33. Hastalık ve benzeri acil durumlarla karşılaştıklarında derhal ilgili Pansiyon ve bina sorumlularına haberdar etmelidir.
 34. Hasta olanlar refakatçi ile Pansiyonda kalamazlar. Bu durumda olan öğrencinin bir sağlık kuruluşuna veya evine gitmesi gerekir.
 35. Tatil sürelerinde veya herhangi bir nedenle Pansiyondan ayrılan öğrenciler şahsi eşyasını beraberinde götürmek zorundadır. Bırakılan veya unutulan eşyadan Pansiyon yönetimi sorumlu değildir. Ücreti ödenen odada kişinin şahsi eşyaları kalabilir.
 36. Hafta içi ve hafta sonu en geç 23:00′ de, hafta sonu Pansiyonda olmak zorundadır.
 37. Pansiyon ücretlerinin zamanında yatırılması gerekir. Pansiyon ücretini 2 ay geciktiren öğrencinin Pansiyon ile ilişkisi kesilir.
 38. Giriş-Çıkış saatlerine acil bir durum nedeniyle uyamayan öğrenci ilgili Pansiyon sorumlusunu durumdan haberdar etmek ve iki gün içinde velisinden bu durum gerekçesini açıklayan bir yazıyı Pansiyon Müdürlüğüne getirmek zorundadır.
 39. Pansiyon odası ve eşyası güvenlik, temizlik ve kurallara uyulup uyulmadığının belirlenmesi amacıyla Pansiyon Müdürü veya onun görevlendireceği görevlilerce, kontrol edilebilir.
 40. Oda sakinlerinin kararı dısında uyumsuzuk halinde oda ısığı saat 00:00’ye kadar acık kalabilir. 00:00’dan sonra oda sakinlerinin her hangi birinin raharsız olması halinde kapatılması zorunludur.